วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การปลูกผักคะน้า


       คะน้า เป็นผักที่คนไทยรู้จักกันดี อยู่ในตระกูล Cruciferae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brassica alboglabra เป็นผักที่นิยมปลูกปละบริโภคกันมากทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น